Vinárstvo a vinohrady
Stredný vrch, 941 37  Strekov

Sídlo firmy
Chateau Marco s.r.o.
Čerešňová 40, 940 56  Nové Zámky

Obchodný manager pre Slovenskú republiku
Róbert Rónai
Mobil: +421 917 859 484
E-mail: rv.chateaumarco@gmail.com

Marián Pačikovský – Someliér
Mobil: +421 907 378 807
E-mail: vinopozitiv@gmail.com

Obchodný manager pre Českú republiku
Kancelária: Střední 487/57, 602 00  Brno
Mgr. Marek Karvaj
Mobil: +420 777 699 754
E-mail: karvajmarek@gmail.com

 

marcoadminKONTAKTY